Tũn Lười Biếng

Tũn Lười Biếng

Tũn Lười Biếng

Nội dung: Chắc các bạn nhỏ không xa lạ gì những vận động viên đã có những sức khỏe và đam mê thể thao đã mang lại vinh quang cho nước nhà ! Ôi thật là tự hào đúng không nào ? Vừa có sức khỏe lại vừa vui chơi chứ nhỉ ! Chúng ta phải siêng năng, chăm chỉ học tập và tập thể thao mỗi khi rảnh rỗi nha !