Từ Bỏ Em, Giữ Chặt Em (Stay With Me)

Từ Bỏ Em, Giữ Chặt Em (Stay With Me)

Từ Bỏ Em, Giữ Chặt Em (Stay With Me)

Nội dung: Từ Bỏ Em, Giữ Chặt Em (stay With Me) kể về quá trình đi tìm lại ký ức của nhà thiết kế Đỗ Thất Thất. Khoảng ký ức sau năm 23 tuổi của cô bị mất đi. Cô xem người yêu của mình Trần Diệc Độ trở thành đối thủ, nhận Thích Thành – một người qua đường là vị hôn phu. Thất Thất không tin bản thân và người yêu đã chia tay nên quyết đi tìm lại ký ức đã mất của cô. Trong lúc đó, Thích Thành luôn ở cạnh, chăm sóc và bảo vệ Thất Thất. (Nguồn: Sưu tầm)