Truyền Thuyết Ngũ Độc Cốc

Truyền Thuyết Ngũ Độc Cốc

Truyền Thuyết Ngũ Độc Cốc

Nội dung: Phim Truyền Thuyết Ngũ Độc Cốc nói về một người đàn ông quan chức có bốn bà vợ. Vì tranh đoạt vị trí người vợ chính thức về mặt luật pháp mà một người đã dùng ngũ độc cổ hãm hại ba người khác phải rời đi. 24 năm sau, sự báo thù bắt đầu...