Truy Tìm Ký Ức (Memory Lost)

Truy Tìm Ký Ức (Memory Lost)

Truy Tìm Ký Ức (Memory Lost)

Nội dung: Bạch Cẩm Hi là một cô gái ưu tú nhưng sống ở một xó xỉnh tầm thường nhất trong thành phố. Còn Hàn Trầm để tìm cô mà từ một cậu ấm thành thị hống hách ngạo mạn, trở thành một cảnh sát hình sự lạnh lùng điềm tĩnh. Vận mệnh cho hai người gặp lại nhau lần nữa. Anh đang tìm kiếm vị hôn thê của mình, không biết tên tuổi, không biết mặt mũi, không biết sống chết. Còn cô chỉ lờ mờ nhớ bóng hình cao ráo lạnh lùng trong giấc mơ, liệu người trước mặt có phải chính là anh hay không? (Nguồn: Sưu tầm)