Trường học vùng biên nỗ lực phòng dịch COVID -19

Trường học vùng biên nỗ lực phòng dịch COVID -19

Trường học vùng biên nỗ lực phòng dịch COVID -19

Nội dung: An toàn sống ngày 10/3 Trong thời gian chờ đón học sinh trở lại trường, công tác tổng vệ sinh lại trường lớp và khử khuẩn được các nhà trường tiếp tục tiến hành một cách khẩn trương. Đặc biệt là với những trường học ở vùng núi, vùng giáp biên với Trung Quốc thì ngoài những lớp học thì khu vực nội trú và nhà ăn là nơi được chú trọng hơn cả vì đây là khu vực có khả năng lây lan dịch Covid - 19 rất cao.