Trường Giang lần đầu kể về con gái

Trường Giang lần đầu kể về con gái

Trường Giang lần đầu kể về con gái

Nội dung: Sau thời gian khá kín tiếng và không muốn tiết lộ về con thì mới đây Trường Giang đã dành một buổi để trò chuyện về những thay đổi khi thiên thần nhỏ ra đời.