Trung thu xuống phố

Trung thu xuống phố

Trung thu xuống phố

Nội dung: Sáng tác: Shin Hồng Vịnh Biểu diễn: Thanh Ngân