Trung Quốc xuất hiện bệnh nhân tái nhiễm Covid-19 sau khi khỏi bệnh

Trung Quốc xuất hiện bệnh nhân tái nhiễm Covid-19 sau khi khỏi bệnh

Trung Quốc xuất hiện bệnh nhân tái nhiễm Covid-19 sau khi khỏi bệnh

Nội dung: Trung Quốc xuất hiện bệnh nhân tái nhiễm Covid-19 sau khi khỏi bệnh