Trung Quốc: Hơn 1 triệu người chết mỗi năm vì ô nhiễm

Trung Quốc: Hơn 1 triệu người chết mỗi năm vì ô nhiễm

Trung Quốc: Hơn 1 triệu người chết mỗi năm vì ô nhiễm

Nội dung: Những vấn đề về ô nhiễm môi trường tại Trung Quốc không phải là mới nhưng con số mới được công bố mới đây về số người tử vong vì môi trường khiến người ta phải giật mình.