Trung Quốc bắt đầu “Xuân vận” về quê ăn Tết

Trung Quốc bắt đầu “Xuân vận” về quê ăn Tết

Trung Quốc bắt đầu “Xuân vận” về quê ăn Tết

Nội dung: Bắt đầu từ ngày mai, Trung Quốc bước vào cuộc đại xuân vận dài 40 ngày với hàng tỷ lượt người về quê ăn Tết