Trở Về Triều Minh Làm Vương Gia Chi Dương Lăng Truyện

Trở Về Triều Minh Làm Vương Gia Chi Dương Lăng Truyện

Trở Về Triều Minh Làm Vương Gia Chi Dương Lăng Truyện

Nội dung: Vào những năm Hoằng Trị (niên hiệu của vua Hiếu Tông thời Minh), tú tài Dương Lăng trong ngày cưới của mình đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Mấy ngày sau, Dương Lăng khỏi bệnh, nhìn thấy gia cảnh nghèo khó, đối với người vợ mới Hàn Ấu Nương, Dương Lăng đột nhiên thấy xấu hổ, bèn quyết định bán hết đất vườn, lên kinh đi thi.