Trẻ em đang bị ép dậy sớm đi học?

Trẻ em đang bị ép dậy sớm đi học?

Trẻ em đang bị ép dậy sớm đi học?

Nội dung: Trong làn sóng "ủng hộ" việc thay đổi giờ học cho trẻ được ngủ đủ giấc, cũng có những ý kiến khác cho rằng, trẻ ngủ trễ chính là lỗi bố mẹ. Bạn có đồng ý vậy không?