Trào lưu đi ăn một mình ở Hàn Quốc phá vỡ định kiến xã hội

Trào lưu đi ăn một mình ở Hàn Quốc phá vỡ định kiến xã hội

Trào lưu đi ăn một mình ở Hàn Quốc phá vỡ định kiến xã hội

Nội dung: Do trọng văn hóa tập thể, xã hội Hàn Quốc từng có cái nhìn khắt khe và xét nét với những người ra ngoài ăn uống một mình.