Trấn Thành thông báo sẽ mở thêm các suất chiếu đặc biệt cho phim BỐ GIÀ

Trấn Thành thông báo sẽ mở thêm các suất chiếu đặc biệt cho phim BỐ GIÀ

Trấn Thành thông báo sẽ mở thêm các suất chiếu đặc biệt cho phim BỐ GIÀ

Nội dung: Cổ Lực Na Trát đóng vai Điêu Thuyền; Trấn Thành thông báo sẽ mở thêm các suất chiếu đặc biệt cho phim BỐ GIÀ là nội dung chính ngày hôm nay.