Trần Thành chưa được thanh toán bảo hiểm

Trần Thành chưa được thanh toán bảo hiểm

Trần Thành chưa được thanh toán bảo hiểm

Nội dung: Dù đã chữa trị chấn thương từ lâu, song Trần Thành đến nay vẫn đang gặp trục trặc trong việc thanh toán tiền bảo hiểm.