Trấn Thành 'BẬT KHÓC' ôm hôn Hari Won thay lời 'Cảm Ơn' trong ngày sinh nhật

Trấn Thành 'BẬT KHÓC' ôm hôn Hari Won thay lời 'Cảm Ơn' trong ngày sinh nhật

Trấn Thành 'BẬT KHÓC' ôm hôn Hari Won thay lời 'Cảm Ơn' trong ngày sinh nhật

Nội dung: Trấn Thành bật khóc ôm hôn Hari Won thay lời cảm ơn sâu sắc trong ngày sinh nhật của mình.