Trận chung kết trong mơ đưa đội tuyển Việt Nam trở thành ông vua Đông Nam Á

Trận chung kết trong mơ đưa đội tuyển Việt Nam trở thành ông vua Đông Nam Á

Trận chung kết trong mơ đưa đội tuyển Việt Nam trở thành ông vua Đông Nam Á

Nội dung: Trận chung kết trong mơ đưa đội tuyển Việt Nam trở thành ông vua của Đông Nam Á. 90 triệu người hâm mộ sung sướng vỡ òa sau 10 năm chờ đợi.