Trâm Anh (The Face) phủ nhận tin đồn hẹn hò Trương Thế Vinh

Trâm Anh (The Face) phủ nhận tin đồn hẹn hò Trương Thế Vinh

Trâm Anh (The Face) phủ nhận tin đồn hẹn hò Trương Thế Vinh

Nội dung: Sau khi rộ lên tin đồn hẹn hò Trương Thế Vinh, mới đây, Trâm Anh đã lên tiếng phủ nhận.