Trải nghiệm xe buýt sạch đầu tiên ở Hà Nội

Trải nghiệm xe buýt sạch đầu tiên ở Hà Nội

Trải nghiệm xe buýt sạch đầu tiên ở Hà Nội

Nội dung: Liệu những chiếc xe buýt chạy bằng khí nén CNG, tuyến xe buýt sạch đầu tiên ở Hà Nội có khác gì so với những tuyết buýt thông thường?