Trải nghiệm vé điện tử trên tuyến buýt nhanh BRT

Trải nghiệm vé điện tử trên tuyến buýt nhanh BRT

Trải nghiệm vé điện tử trên tuyến buýt nhanh BRT

Nội dung: Hành khách đi tuyến buýt nhanh BRT số 01 tại Hà Nội giờ đây chỉ mất vài giây quẹt thẻ điện tử để sử dụng dịch vụ thay vì phải mất thời gian chờ đợi như vé giấy trước đây.