Tp. HCM thông báo khẩn liên quan đến bệnh nhân Covid-10 ở Ninh Thuận

Tp. HCM thông báo khẩn liên quan đến bệnh nhân Covid-10 ở Ninh Thuận

Tp. HCM thông báo khẩn liên quan đến bệnh nhân Covid-10 ở Ninh Thuận

Nội dung: Bản tin 113 online cập nhật ngày 17/3 - Tp. HCM thông báo khẩn liên quan đến bệnh nhân Covid-10 ở Ninh Thuận