TP.HCM: Phật Tử Đến chùa Hiến Máu Nhân Đạo Mùa Vu Lan

TP.HCM: Phật Tử Đến chùa Hiến Máu Nhân Đạo Mùa Vu Lan

TP.HCM: Phật Tử Đến chùa Hiến Máu Nhân Đạo Mùa Vu Lan

Nội dung: Cập nhật tin tức mới nhất về hội Phật Giáo.