Top kỷ lục trên Youtube của MV Việt

Top kỷ lục trên Youtube của MV Việt

Top kỷ lục trên Youtube của MV Việt

Nội dung: MV của Noo Phước Thịnh là MV "nhọ nhất", cứ "sống" rồi lại bị gỡ.