Top Clip ghi bàn thắng đẹp nhất: Công Phượng - Quang Hải Bùng nổ, Kịch Tính - Nghẹt Thở phút cuối

Top Clip ghi bàn thắng đẹp nhất: Công Phượng - Quang Hải Bùng nổ, Kịch Tính - Nghẹt Thở phút cuối

Top Clip ghi bàn thắng đẹp nhất: Công Phượng - Quang Hải Bùng nổ, Kịch Tính - Nghẹt Thở phút cuối

Nội dung: Việt Nam - Iraq : Công Phượng - Quang Hải Bùng nổ, Kịch Tính - Nghẹt Thở phút cuối