Tổng hợp trận đấu: ĐT Việt Nam - ĐT Đài Bắc Trung Hoa

Tổng hợp trận đấu: ĐT Việt Nam - ĐT Đài Bắc Trung Hoa

Tổng hợp trận đấu: ĐT Việt Nam - ĐT Đài Bắc Trung Hoa

Nội dung: Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, ĐT Việt Nam chỉ có được kết quả hòa dù hoàn toàn áp đảo trước đối thủ ĐT Đài Bắc Trung Hoa.