Tổn thất nghìn tỷ USD vì biến đổi khí hậu mỗi năm

Tổn thất nghìn tỷ USD vì biến đổi khí hậu mỗi năm

Tổn thất nghìn tỷ USD vì biến đổi khí hậu mỗi năm

Nội dung: Theo những báo cáo mới nhất thì những tác động do biến đổi khí hậu và thiên tai gây ra vào mỗi năm khiến con số thiệt hại về kinh tế thế giới tăng lên hàng chục nghìn tỷ đô la.