Tokyo Ghoul √A (Tokyo Ghoul Season 2)

Tokyo Ghoul √A (Tokyo Ghoul Season 2)

Tokyo Ghoul √A (Tokyo Ghoul Season 2)

Nội dung: Phần tiếp theo của Tokyo Ghoul (Anime). Tiếp tục kể về Kaneki và những câu chuyện xoay quanh ảnh. Dự phần √A sẽ khác so với manga.