Tóc dài 3m, cụ bà Việt lên báo nước ngoài

Tóc dài 3m, cụ bà Việt lên báo nước ngoài

Tóc dài 3m, cụ bà Việt lên báo nước ngoài

Nội dung: Một tờ báo danh tiếng của nước ngoài đã đưa tin về cụ bà người Việt với mái tóc dài 3 mét. Mái tóc được mô tả là "quyện vào nhau thành búi cứng quấn quanh đầu như rắn".