Toàn cận cảnh dàn siêu xe rước dâu toàn Maybach, Mercedes trong lễ vu quy của Midu và chồng

Toàn cận cảnh dàn siêu xe rước dâu toàn Maybach, Mercedes trong lễ vu quy của Midu và chồng

Toàn cận cảnh dàn siêu xe rước dâu toàn Maybach, Mercedes trong lễ vu quy của Midu và chồng

Nội dung: Nhìn sơ sơ cũng thấy những dòng siêu xe toát ra mùi tiền như: 3 chiếc limousine, Maybach, Mercedes xếp kín cả đoạn đường dài phía trước nhà. Theo emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/toan-can-canh-dan-sieu-xe-ruoc-dau-toan-maybach-mercedes-trong-le-vu-quy-cua-midu-va-chong-c14185.htm