Tình hình COVID-19 mới nhất tại Việt Nam hôm nay ngày 24/3

Tình hình COVID-19 mới nhất tại Việt Nam hôm nay ngày 24/3

Tình hình COVID-19 mới nhất tại Việt Nam hôm nay ngày 24/3

Nội dung: Cập nhật tình hình mới nhất dịch Covid-19 tại Việt Nam