Tình bạn của cung Ma Kết nữ và Kim Ngưu

Tình bạn của cung Ma Kết nữ và Kim Ngưu

Tình bạn của cung Ma Kết nữ và Kim Ngưu

Nội dung: Cung Ma Kết nữ - Capricorn (♑), hay còn gọi là Nam Dương, là cung chiêm tinh thứ mười trong vòng tròn 12 cung Hoàng Đạo