Tin vui: Hà Nội sắp có “điện rác”

Tin vui: Hà Nội sắp có “điện rác”

Tin vui: Hà Nội sắp có “điện rác”

Nội dung: UBND Tp. Hà Nội đã kí kết với đối tác Hàn Quốc để xây dựng nhà máy phát điện ngay trên bãi rác Nam Sơn.