Tin nóng ngày 14/2: Trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 tử vong tại Nhật Bản

Tin nóng ngày 14/2: Trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 tử vong tại Nhật Bản

Tin nóng ngày 14/2: Trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 tử vong tại Nhật Bản

Nội dung: Trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 tử vong tại Nhật Bản