Tin nhanh 9h ngày 14/2: Tuấn Khỉ - Nghi can bắn chết 5 người tại Củ Chi bị tiêu diệt

Tin nhanh 9h ngày 14/2: Tuấn Khỉ - Nghi can bắn chết 5 người tại Củ Chi bị tiêu diệt

Tin nhanh 9h ngày 14/2: Tuấn Khỉ - Nghi can bắn chết 5 người tại Củ Chi bị tiêu diệt

Nội dung: Tuấn Khỉ - Nghi can bắn chết 5 người tại Củ Chi bị tiêu diệt