Tin bão số 3 mới nhất: 'Mẹ của sấm sét' đang ập vào Bắc bộ

Tin bão số 3 mới nhất: 'Mẹ của sấm sét' đang ập vào Bắc bộ

Tin bão số 3 mới nhất: 'Mẹ của sấm sét' đang ập vào Bắc bộ

Nội dung: Bão vào đúng thời điểm thủy triều dâng, tạo thành những cơn sóng lớn xô mạnh vào các bờ kè ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình. Hà Nội và một loạt tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp đang có mưa to, gió giật mạnh