Tin bão khẩn cấp - cơn bão số 10

Tin bão khẩn cấp - cơn bão số 10

Tin bão khẩn cấp - cơn bão số 10

Nội dung: Bão số 10 là cơn bão nguy hiểm, khi vào vịnh Bắc Bộ vẫn mạnh cấp 12, giật cấp 15. Lần đầu tiên, mức cảnh báo cấp độ 4 được đưa ra.