Tin bão gần bờ, cơn bão số 1 năm 2018

Tin bão gần bờ, cơn bão số 1 năm 2018

Tin bão gần bờ, cơn bão số 1 năm 2018

Nội dung: Áp thấp nhiệt đới trong biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1 (tên quốc tế Bolaven), cơn bão đầu tiên trong năm 2018