Tiêu điểm - tổng hợp tin những tin tức trong tuần

Tiêu điểm - tổng hợp tin những tin tức trong tuần

Tiêu điểm - tổng hợp tin những tin tức trong tuần

Nội dung: Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần cuối cùng của tháng 10.