Thuốc lạ làm khí “xì hơi” trở nên thơm lạ thường

Thuốc lạ làm khí “xì hơi” trở nên thơm lạ thường

Thuốc lạ làm khí “xì hơi” trở nên thơm lạ thường

Nội dung: Nhà phát minh Christian Frank, Pháp đã công bố một loại thuốc do ông phát minh có thể khiến con người thải ra khí có mùi thơm khi “xả hơi”