Thư Ký Kim (What's Wrong With Secretary Kim 2018)

Thư Ký Kim (What's Wrong With Secretary Kim 2018)

Thư Ký Kim (What's Wrong With Secretary Kim 2018)

Nội dung: Gia đình Lee Young-Joon điều hành một công ty lớn và ông làm phó chủ tịch của công ty. Anh ấy thông minh, giàu có và đẹp trai, nhưng anh ấy kiêu ngạo. Thư ký của anh ta là Kim Mi-So. Cô đã làm việc cho anh ta trong nhiều năm và cô ấy là hoàn hảo cho anh ta, nhưng Kim Mi-So quyết định từ bỏ công việc của mình. (Nguồn: Sưu tầm)