Thót tim nghề dọn tuyết trên

Thót tim nghề dọn tuyết trên "con đường tử thần"

Thót tim nghề dọn tuyết trên "con đường tử thần"

Nội dung: Hình ảnh công nhân thận trọng dọn từng lớp tuyết trên "con đường tử thần" dẫn lên đỉnh Hoa Sơn, Trung Quốc đã khiến nhiều người không khỏi thót tim