Thor: Ragnarok – Thần Sấm đụng độ Hulk

Thor: Ragnarok – Thần Sấm đụng độ Hulk

Thor: Ragnarok – Thần Sấm đụng độ Hulk

Nội dung: Phần phim thứ 3 của Thần Sấm hứa hẹn rất nhiều tình tiết đầy hấp dẫn và xuất hiện không ít nhân vật mới có quyền năng phi thường.