Thông báo có thêm 1 chuyến may có hành khách mắc Covid-19

Thông báo có thêm 1 chuyến may có hành khách mắc Covid-19

Thông báo có thêm 1 chuyến may có hành khách mắc Covid-19

Nội dung: Tin nóng ngày 17/3 - Thông báo có thêm 1 chuyến may có hành khách mắc Covid-19