Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (Master Devil Do Not Kiss Me)

Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (Master Devil Do Not Kiss Me)

Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (Master Devil Do Not Kiss Me)

Nội dung: An Sơ Hạ và mẹ cô sống nương tựa vào nhau. Nhưng trong một vụ tai nạn, cô đã mất đi người mẹ của mình. Khi mất, mẹ của An Sơ Hạ đã giao phó con gái của mình cho một nhà giàu có. Vì thế An Sơ Hạ được vào Hàn gia, đính hôn với Hàn thiếu gia - Hàn Thất Lục để lấy thân phận được vào học viện quý tộc. (Nguồn: Sưu tầm)