Thiên Kim Nữ Tặc

Thiên Kim Nữ Tặc

Thiên Kim Nữ Tặc

Nội dung: âu chuyện xoay quanh hai người con gái: Tưởng Tâm (Đường Yên), cô con gái bị mất tích từ lâu của một gia đình giàu có và Đỗ Tiểu Hàn (Dương Dung), một tên trộm vừa mới vượt ngục.