Thị trường: Lazada và Shopee

Thị trường: Lazada và Shopee "dung túng" cho đồ chơi nguy hiểm

Thị trường: Lazada và Shopee "dung túng" cho đồ chơi nguy hiểm

Nội dung: Trên các trang thương mại điện tử lớn ở Việt Nam như Lazada, Shopee, có một số cửa hàng bán đồ chơi có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại được quảng cáo rất hấp dẫn.