The Shape of Water (Người đẹp và thủy quái 2018)

The Shape of Water (Người đẹp và thủy quái 2018)

The Shape of Water (Người đẹp và thủy quái 2018)

Nội dung: “The Shape of Water” sở hữu phần kịch bản chưa thực sự trọn vẹn, nhưng việc bộ phim nhận tới 13 đề cử Oscar năm nay thực tế là điều tương đối thuyết phục.