The Greatest Showman (Bậc thầy của những giấc mơ 2017)

The Greatest Showman (Bậc thầy của những giấc mơ 2017)

The Greatest Showman (Bậc thầy của những giấc mơ 2017)

Nội dung: 7 năm phát triển đã cho ra đời một bộ phim khá tốt, nhưng để đánh giá phim xuất sắc hoặc hoàn hảo thì The Greatest Showman vẫn còn thiếu sót khá nhiều. The Greatest Showman – Show diễn hay, nhưng chưa phải là show diễn tuyệt vời nhất.