THẦY THÍCH MINH TUỆ TIẾP TỤC BỘ HÀNH KHẤT THỰC TẠI GIA LAI

THẦY THÍCH MINH TUỆ TIẾP TỤC BỘ HÀNH KHẤT THỰC TẠI GIA LAI

THẦY THÍCH MINH TUỆ TIẾP TỤC BỘ HÀNH KHẤT THỰC TẠI GIA LAI

Nội dung: Ngày 13/6 thấy Thích Minh Tuệ tiếp tục bộ hành khất thực tại Gia Lai, nhắn nhủ bà con 1 điều. Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/thay-thich-minh-tue-tiep-tuc-bo-hanh-khat-thuc-tai-gia-lai-c14172.htm