Thanh niên Việt rơi từ tầng 15 tại Singapore, đầu lìa khỏi thân

Thanh niên Việt rơi từ tầng 15 tại Singapore, đầu lìa khỏi thân

Thanh niên Việt rơi từ tầng 15 tại Singapore, đầu lìa khỏi thân

Nội dung: Thi thể của thanh niên 23 tuổi người Việt được tìm thấy ở tầng 5 khách sạn tại Singapore trong khi phần đầu nằm ở tầng 4.